Inre Hamnen

Mannersons är en av de åtta byggherrarna
som deltar när den nya
stadsdelen Inre Hamnen,Norrköping byggs.
Det är ett unikt stadsdelsprojekt med
ett vattennära läge mellan hamn och ostlänken.

Stadsdelen kommer att växa fram i flera
etapper.Den första etappen startar 2018
med inflyttningstart 2019.

Mannersons bidrar med 80 stycken hyresrätter för Etapp 1.

inneblandkanalerna-300x169
kanalstr-ket-kopiera9-300x186

Visionen för Inre hamnen är en levande, nytänkande stadsdel som attraherar med vattennära läge, avkopplande  grönska, promenadstråk och spännande arkitektur. Dessutom i direkt
anslutning till Norrköpings nya resecentrum med Ostlänken. Utvecklingen av Inre hamnen
sker i ett samarbete mellan åtta bygg- och bostadsföretag och Norrköpings kommun.

logga