Om Företaget

Mannersons Fastighets AB är ett familjeföretag som nu drivs i tredje generationen. VD för bolaget är Carl-Fredrik Grönhagen, barnbarn till grundaren Sven Mannerson.

Bolaget hanterar allt inom aktivt fastighetsägande och förvaltning.
Mannersons Fastighets AB arbetar med förvaltning, förädling, köp och försäljning av fastigheter.

Vårt fastighetsbestånd består idag av cirka 50 fastigheter i Linköpings och Motalas centrala delar.
Vi har cirka 800 lägenheter och 100 kontor och kommersiella lokaler.
Företagets kontor är beläget i Linköping.

Vi har med våra egna fastigheter möjlighet att erbjuda attraktiva hyreslägenheter
och kontorslokaler i varierande storlek i de centrala delarna.

Personalen – från VD till fastighetsskötare – har fokus på att arbeta nära Dig
som hyresgäst och ge Dig den service Du önskar.