Service

Vi strävar efter att ge våra hyresgäster god service. Därför sköts våra fastigheter av
våra egna fastighetsskötare. Du som är boende hos oss har en speciell fastighetsskötare som är ansvarig för din fastighet. På det sättet kan vi ge en personlig och bra service till dig som hyresgäst. Vi garanterar att om du gör en serviceanmälan så ska den vara påbörjad inom 48 timmar.

Serviceanmälan görs via telefon till vår servicecenter eller via serviceanmälan här på hemsidan.

Platensgatan 10B 7420781
582 20 Linköping

 

Tel: 013 – 35 75 90

Serviceanmälan: Klicka här för att göra anmälan

Besöks- & Telefon tider
Måndag – Fredag: 08:00 -16:00
Lunch stängt: 12:00 -13:00
Telefon tid: 09:00 -15:00