Hyresgästundersökning med Aktivbo

Mannersons gör en årlig hyresgästundersökning i kundnöjdhet med hjälp av ett företag som heter AktivBo. Det hjälper oss att utveckla våra fastigheter och se till att våra hyresgäster är nöjda med sin boendemiljö och vår service.

Undersökningen delas ut i form av en enkät till halva vårt lägenhetsbestånd varje år. Nästa undersökning kommer att gå ut i april 2018. I enkäten som är uppdelad i fyra kategorier. Ta kunden på allvar, Trygghet, Rent och snyggt samt Hjälp när det behövs. Kan man tycka till om t.ex., sin utemiljö, hur tvättstugan fungerar, eller om man saknar en lampa utanför cykelhuset och hur man upplevde den senaste kontakten med oss.

Vi har nu gjort två undersökningar och har från dem lärt oss massor med saker från våra hyresgäster. Vi har t.ex. insett hur viktig belysning är för att skapa trygga miljöer. Detta har gjort att vi har satsat på närvarostyrd belysning i samtliga trapphus och källare. I båda dessa undersökningar i kundnöjdhet har vi fått väldigt höga resultat, vilket har gett oss nomineringar i både bästa serviceindex och produktindex som ett av tre fastighetsbolag i Sverige.

Mer om Aktivbos hyresgästs-
undersökningar finns på www.aktivbo.se.