Inflyttning

Tillträda lägenheten – Tillträde av din nya bostad kan ske efter klockan 12.00 inflyttningsdagen. Inträffar den en lördag, söndag eller annan helgdag är det nästkommande vardag som gäller. Nycklarna kan hämtas ut på Mannersons kontor, Platensgatan 10 b. Efter klockan 12.00 på inflyttningsdagen. Om du bor i Motala sker nyckelutlämning efter kontakt med ansvarig uthyrare.

Några praktiska tips inför inflyttningen:

Anmäl övertagande av elabonnemang i:

Linköping, Tekniska Verken 013-208180
Motala, Vattenfall, 020-820000

Tv och bredband »