Inflyttning

Tillträda lägenheten – Tillträde av din nya bostad kan ske efter klockan 12.00 inflyttningsdagen. Inträffar den en lördag, söndag eller annan helgdag är det nästkommande vardag som gäller. Nycklarna kan hämtas ut på Mannersons kontor, Platensgatan 10 b. Efter klockan 12.00 på inflyttningsdagen. Om du bor i Motala sker nyckelutlämning efter kontakt med ansvarig uthyrare.

Några praktiska tips inför inflyttningen:

 

Anmäl övertagande av elabonnemang:

Linköping, Tekniska Verken
https://www.tekniskaverken.se/kundservice/anmal-flytt/inflytt/Form

Motala, Vattenfall, 020-820000
https://www.vattenfall.se/elavtal/vid-flytt

Tv och bredband

När det kommer till TV och bredband skiljer det sig beroende på vilken adress du bor på. Mer information hittar ni på följande sida:

Tv och bredband »