Jungfrun | Norrköping


Den klassiska 1800-talsbyggnaden Andreas Kvarn möter nu en ny tid och blir entrén till hela Inre Hamnen – Norrköpings nya del i innerstaden.

Andreas Kvarn i kv. Jungfrun är i sig en fantastisk byggnad, massiv volym med stora ytor framför sig och ligger precis vid kajen. Byggnaden byggdes som spannmålsmagasin 1872 och heter egentligen Mathonska magasinet, efter en spannmålshandlare från Stockholm med namn Mathon. I dagligt tal så går magasinet dock under namnet Andreas kvarn eftersom kvarnens verksamhet långt senare flyttade in i magasinet. Men vi på Mannersons- vi säger Jungfrun.
.
Vi jobbar för fullt med att planera och projektera för att ge magasinet nytt liv och nya hyresgäster. Fastigheten kommer att rymma enbart kontor och näringsliv med  öppna ytor med mötesrum på nedre plan och någon form enskilda kontor  i övriga plan.
.
I Parken utanför ser vi en skulpturpark, men också öppna ytor för till exempel konserter eller andra event. På Jungfruns baksida så planeras det även för en ny byggnad.
.
Fakta om Andreas Kvarn
Område: Inre hamnen

.