Om Mannersons

Grunden till den verksamhet som vi bedriver idag lades 1886 då Anders Larsson öppnade sin handelsbod på Storgatan 62 i Linköping. Anders son Manne tog över och vidareutvecklade verksamheten till grossisthandel och överlät så småningom rörelsen till sin son Sven Mannerson. I början av 70-talet avyttrade Sven grossistverksamheten och började köpa fastigheter. Svens son Gustaf Mannerson stod bakom en betydande expansion fram till 2013, då hans systerson Carl-Fredrik Grönhagen tog över VD-rollen. Vi är nu inne på femte generationens företagande i Linköping och har under drygt 130 år varit en del av stadens utveckling. I dag äger Mannersons Fastighets AB 57 fastigheter som innehåller både lokaler och lägenheter. Fastighetsbeståndet är koncentrerat till attraktiva lägen i Linköping och Motala. Nyproduktion i Norrköping och Stockholm. Verksamheten präglas av en vilja att bidra till stadsutveckling och stadens framtida konkurrenskraft och attraktivitet. Detta sker genom en kontinuerlig och hög investeringstakt i befintliga fastigheter, marknadsledande kundservice samt ett aktivt deltagande i lokala och regionala utvecklingsfrågor.

Personalen – från VD till fastighetsskötare – har fokus på att arbeta nära Dig
som hyresgäst och ge Dig den service Du önskar.

 

VÄLKOMMEN TILL MANNERSONS DU OCKSÅ!

 

Helena Westman
Systemförvaltning
Christian Carlsson
Fastighetschef
Johan Hultman
Projektledare
Andreas Gilbertsson
Förvaltare
Nicklas Öhnell
Snickare
Jens Milsten
Fastighetsskötare
Mattias Löwing
Fastighetsskötare
Sara Klint
Fastighetsskötare
Albin Bishop-Eriksson
Fastighetsskötare
Perry Ståhlberg
Fastighetsskötare
Emelie Mannerson
Projektledare Alfa Cowork
Karin Mannerson
Bovärdinna
Cathrin Ferraro
Marknadschef
Marie Strehlin
Servicecenter
Josefin Ekström
Marknad/Uthyrning
Emil Gustavsson
Marknad/Uthyrning
Carl-Fredrik Grönhagen
VD
Per Lafin
Ekonomichef/HR
Antonia Pratner
Redovisningsansvarig/HR
Gabriella Mannerson
Ekonomi