Lokaler i Linköping

Mannersons förvaltar 64385 kvm  lokalyta fördelar på kontor, lätt industri och handel i centrum, Mjärdevi och Tornby. Vi anser att goda relationer, lyhördhet och god förvaltning av våra lokalfastigheter ger oss stora kundfördelar. På kontorssidan förvaltar vi många centralt belägna äldre fastigheter utrustade med moderna kontorslösningar anpassat för våra hyresgäster. På senare år har vi vuxit på lätt industri sidan med flera fastigheter i Tornby.

Kontaktuppgifter

Vår kontakt på lokaler i  Linköping är Cathrin Ferraro.

Cathrin Ferraro

cathrin.ferraro@mannersons.se

Mjärdevi

Teknikringen 5

Harvestad

Bogestad 7