Om Mannersons

Grunden till den verksamhet som vi bedriver idag lades 1886 då Anders Larsson öppnade sin handelsbod på Storgatan 62 i Linköping. Anders son Manne tog över och vidareutvecklade verksamheten till grossisthandel och överlät så småningom rörelsen till sin son Sven Mannerson. I början av 70-talet avyttrade Sven grossistverksamheten och började köpa fastigheter. Svens son Gustaf Mannerson stod bakom en betydande expansion fram till 2013, då hans systerson Carl-Fredrik Grönhagen tog över VD-rollen. Vi är nu inne på femte generationens företagande i Linköping och har under drygt 130 år varit en del av stadens utveckling. I dag äger Mannersons Fastighets AB 57 fastigheter som innehåller både lokaler och lägenheter. Fastighetsbeståndet är koncentrerat till attraktiva lägen i Linköping och Motala. Nyproduktion i Norrköping och Stockholm. Verksamheten präglas av en vilja att bidra till stadsutveckling och stadens framtida konkurrenskraft och attraktivitet. Detta sker genom en kontinuerlig och hög investeringstakt i befintliga fastigheter, marknadsledande kundservice samt ett aktivt deltagande i lokala och regionala utvecklingsfrågor.

Personalen – från VD till fastighetsskötare – har fokus på att arbeta nära Dig
som hyresgäst och ge Dig den service Du önskar.

Hyrespolicy

Mannersons Fastigheter eftersträver en blandad hyresgästsammansättning, det villl säga både äldre och yngre, studerande, arbetande, barnfamiljer och pensionärer. Skapa trivsamt boende med nöjda hyresgäster och goda grannar. Vår målsättning är att alla våra fastigheter ska vara rökfria.

 

Den blivande hyresgästen ska:

  • ha fyllt 18 år vid avtalets tecknande
  • över tiden klara av att betala aktuell hyra. Vi gör en rutinmässig kreditupplysning på blivande hyresgäst
  • ha skött tidigare betalningsåtagande
  • ha skött tidigare boende
  • ha en hemförsäkring som gäller under hela hyrestiden
  • Mannersons Fastigheter förbehåller sig rätten till fritt välja hyresgäst

 

VÄLKOMMEN TILL MANNERSONS DU OCKSÅ!