”Alltid nära” – Hållbarhetsarbetet på Mannersons Fastigheter


Idag står bygg- och fastighetssektorn för en betydande andel av samhällets miljö- och energipåverkan. Som en långsiktig fastighetsägare känner vi på Mannersons Fastigheter ett stort ansvar för den påverkan våra fastigheter och vår verksamhet har på omvärlden. Vi ser mycket positivt på den utveckling som sker inom hållbarhetsområdet, med tydliga ramverk, uttalade nationella och globala mål och en ökad press på företag att sätta mål, mäta och redovisa sin påverkan.

Med vår hållbarhetsrapport, som publiceras nu för första gången, vill vi utmana oss i ännu större utsträckning än tidigare. Genom att öka ambitionsnivån utöver lagstadgade krav vill vi inspirera de i vår omgivning till att också göra mer.

Läs vår hållbarhetsrapport 2023