Östra malmskogen


Östra malmskogen är ett nytt företagsområde norr om Linköping som växer fram när Linköpingsinnerstad växer och förtätar. Vi har här en nybyggd fastighet med 12 företagsenheter.

Östra malmskogen

Idögatan 30 b