Trivsel och ordning


Normal hänsyn och sunt förnuft är grunden till ett gott boende för alla. Enligt hyreslagen bör man skäligen tåla vissa störningar. Det innebär till exempel ljud av barns lek, flyttande av möbler och borrning och spikning. Detta dock vid enstaka tillfällen.
Om du känner dig störd av en granne är det alltid bra att ta upp det direkt med grannen. Om den kontakten inte leder till någon förbättring är det alltid viktigt att du anmäler störningen till oss.

Allmän säkerhet

Många lägenheter har ett tillhörande förråd på vinden eller i källaren. Använd gärna plastlådor med förslutna lock, så slipper du lägga saker direkt på golvet och riskera fuktskador. Förvara inte värdesaker i ditt förråd och håll det låst även om du inte använder det. Var uppmärksam på att lås och dörrar fungerar i källaren för att undvika objudna gäster. Är något trasigt, kontakta oss omgående så att vi kan åtgärda felet.

Brandsäkerhet

Mannersons Fastigheter tillhandahåller en brandvarnare i varje lägenhet. Behöver din bytas ut, kontakta servicecenter. Av brandsäkerhetsskäl är det absolut förbjudet att förvara möbler, pulkor, cyklar, barnvagnar etc i trapphus eller källare.

Musik, Radio och TV

Låt din musik, radio och TV vara underhållning för dig och inte dina grannar. Mellan klockan 22.00 och 06.00 får du inte spela alltför högt. Ska du ha fest kan det vara bra att informera dina grannar om det i god tid. Gör ett trevligt besök eller sätt upp en lapp. Glöm heller inte att det är du som hyresgäst som ansvarar för dina gästers uppträdande. Om festen blir högljudd och störningsjour tillkallas kan du bli betalningsskyldig.

Rökning

Rökning är ej tillåten i lägenheten. Det är inte heller tillåtet att röka i allmänna utrymmen i fastigheten såsom hissar, tvättstugor, källare, trapphus och balkong. Visa hänsyn gentemot dina grannar och djur genom att inte slänga fimpar på marken.

Skadedjur

Har du fått problem med ohyra i din lägenhet kontakta kontoret. Enligt hyreslagen är du skyldig att anmäla till hyresvärden om du upptäcker ohyra i din lägenhet.
Ett tidigt upptäckande underlättar saneringen. Vill du läsa mer om skadedjur gå in på www.anticimex.com

Viktigt är att inte förvara ullmattor och andra saker i ull i ditt förråd då det lätt kan bli angripet av Mal.

Sophantering

Nästan alla fastigheter har  källsortering. I de fastigheter det finns ber vi dig sortera ditt avfall då det finns uppmarkerat vilket avfall du får slänga var. Du håller då nere sopmängden och bidrar till en bättre miljö. Det avfall som inte sorteras, så kallade hushållssopor, går till deponi eller förbränning. Gröna påsen finns att hämta i soprum eller i källaren.

I de fastigheter som saknar källsortering bör du ändå sortera ditt avfall. Det kan även finns material som vi inte kan återvinna eller farligt avfall. Dessa sopor bör du lämna på allmänna återvinningsstationer eller återvinningscentraler. Skrymmande grovsopor, såsom möbler etc lämnar du själv till kommunens återvinningscentral.Vi ber dig även använda plastkassar eller avfallspåsar när du slänger dina sopor. För allas trivsel får ingen ställa soppåsar utanför ytterdörren, inte ens för en kortare stund. Var noga med att knyta ihop påsen innan du slänger den. Det underlättar både för renhållningsarbetarna och fastighetsskötarna.

Är du osäker på vilka rutiner som gäller för sophantering och återvinning, se Tekniska Verkens hemsida www.tekniskaverken.se

Tvättstuga

För att nyttja tvättstugan ska tid alltid bokas. Du kan endast boka en tid åt gången. Önskad tvättid bokas med märkt tvättplugg eller via din tagg på bokningstavlan. Tänk på att avsluta ditt tvättpass i tid. Om du bokat ditt pass med tvättplugg ber vi dig att parkera tvättpluggen och hänga tillbaka tvättstugenyckeln i skåpet.