Berga Äng | Linköping


Mannersons har erhållit en markanvisning i Berga Äng, den nya stadsdelen som väver samman Södra Ekkällan och Berga. Mannersons kommer uppföra cirka 80 hyresrätter för seniorer. Just nu pågår ett stort arbete med detaljplanen.

I det nya området kommer det totalt byggas ca 700 nya bostäder i flerfamiljshus och småhus med en variation av upplåtelseformer. Det är även planerat för att byggas en kombinerad skola och förskola.

De bostäder som är planerade att byggas får ett optimalt läge i förhållande till innerstan, närhet till natur och samtliga bostäder byggs för att det ska bli enklare för dig som boende att göra klimatsmarta val i vardagen, samtidigt kommer hyrorna hållas låga med hjälp av investeringsstöd.

Här kommer det även skapas nya mötesplatser, för dig och dina grannar. Nya torg kommer byggas, lekplatser utformas och en fantastisk miljö framför Bergadammen planeras.

Område: Berga Äng
Antal lägenheter: ca 80 lägenheter, 1-4 rum och kök