Berga Äng | Linköping


Mannersons har erhållit en markanvisning i Berga Äng, den nya stadsdelen som väver samman Södra Ekkällan och Berga. Mannersons kommer uppföra cirka 80 hyresrätter för seniorer.

Mannersons har tilldelats en markanvisning i Berga Äng, den blivande stadsdelen som kommer att förena Södra Ekkällan och Berga. Mannersons planerar att uppföra cirka 80 hyresrätter avsedda för seniorer, och för närvarande pågår en omfattande detaljplanering.

Inom det nya området kommer ungefär 700 nya bostäder att byggas, inklusive flerfamiljshus och småhus med olika former av upplåtelse. En kombinerad skola och förskola är också planerad att uppföras.

De planerade bostäderna kommer att ha en optimal placering med tanke på närheten till innerstaden och naturen. Samtliga bostäder designas för att underlätta klimatsmarta val i vardagen. Samtidigt kommer man att hålla hyrorna på en låg nivå med hjälp av investeringsstöd.

Området kommer att erbjuda nya mötesplatser för de boende och deras grannar. Nya torg kommer att anläggas, lekplatser designas och en vacker miljö vid Bergadammen planeras.

Specifikationer för området Berga Äng:

  • Antal lägenheter: Cirka 80, med 1-4 rum och kök.