Inre Hamnen | Norrköping


Med attraktivt läge vid vattnet och på gångavstånd till dagens och morgondagens resecentrum växer en ny del av innerstaden fram i Norrköping.

I Inre hamnen skapas en härlig stadsmiljö med en blandning av bostäder, arbetsplatser och besöksmål. Det planeras för badplatser, småbåtshamn och nya kanaler kommer att sträcka sig in i området och ge en skön vattenkontakt i stadsdelen. Inre hamnen kommer att byggas ut etappvis och rymma omkring 2 000 bostäder när allt är färdigbyggt. Den första utbyggnadsetappen omfattar omkring 900 bostäder med en mix av hyresrätter och bostadsrätter.

Fakta om våra projekt

Mannersons är en av de åtta byggherrarna som deltar när den nya stadsdelen Inre Hamnen, Norrköping byggs. Stadsdelen kommer att växa fram i flera etapper. Den första etappen startar 2022 med inflyttning start 2024.

I det som rent formellt tillhör etapp 1 av Inre hamnen bygger Mannersons fem projekt varav tre med bostäder, totalt ca 200 st. Alla har sin egen karaktär, med innovativ arkitektur.

– Vi har satsat mycket på det estetiska och på att ge varje byggnad sin särart, både till utseende och innehåll. Man ska njuta av att bo och längta hem till sin lägenhet och sina kvarter – det är vårt mål. Förutom bostaden i sig vill vi erbjuda gemensamma umgängesytor samt en utökad service som gör vardagen enklare.

Vi kommer bygga både stadsradhus, terrasserade hus och hus med direkt kaj- och kanalläge.
– Vi kommer kunna erbjuda solvända terrasser, fina balkonger, moderna radhus med stora fönster, mysiga innergårdar och stor variation.

Kronomagasinet 3

En bit längre ut i hamnen, precis intill kanalen, ligger Kronomagasinet 3.  I det här huset vill vi framför allt lyfta fram det terrasserade formen mot kanalen i bästa läget och den trivsamma trädgården och gemensamma terrasserna.

Materialet som planeras användas är valt utifrån ett långsiktigt perspektiv med hänsyn till miljö, underhåll och gestaltning.

Fastigheten kommer utformas av bearbetad betong, med inslag av marmor. Fastigheten kommer att bestå av ett större hus samt flertalet stadsradhus. Totalt kommer Kronomagasinet 3 att innehålla 69 hyresrätter i varierande storlek. På markplan kommer tre verksamhetslokaler i varierande storlek att vara belägna.

I markplan finns en gemensam gård där de boende har tillgång till växthus, odlingslådor och gräsytor. För att uppmuntra hållbart resande kommer vi även erbjuda cykelparkering samt laddstolpar till el-cyklar. Men det kanske mest spännande är den gemensamma ytan på taket där en takträdgård är planerad.

Illustration ovan visar hur fastigheten är, tänkt att se ut mot söder.

Fakta om Kronomagasinet 3

Område: Inre hamnen
Antal bostäder: 69 hyresrätter
Antal rum: 1 till 5 rum och kök
Uthyrning: Planerad våren 2023
Inflyttning: Preliminärt vår 2024
Antal lokaler 3

Gamla varvet 2

Precis intill kajen mot strömmen ligger Gamla varvet 2 en fastighet där fasaden går rakt ner i kanalen, balkonger i första parkett ett mycket attraktivt läge som kommer utnyttjas till fullo med generösa, väl gestaltade glaspartier ut mot vattnet. Här ryktas det om att det blir kanot parkering.

Skeppsdockan 7

De båda industriinspirerade byggnaderna Båthuset och Kajhuset ligger vackert belägna intill kajen och kanalen till Motala ström. Stora fönsterpartier möter såväl franska som traditionella balkonger. I Båthuset finns en bastu med badstege ner till kanalen.

.

Anmälan till nyhetsbrev om Inre hamnen

* indicates required
Intresserad av

  • Kronomagasinet 3
  • Gamla varvet 3
  • Skeppsdockan 7


KONTAKTPERSON LOKALER


Cathrin Ferraro
Marknadschef/kundansvarig uthyrning kommersiella lokaler
Cathrin.ferraro@mannersons.seKONTAKTPERSON LÄGENHETER


Josefin Ekström
Kundansvarig nyproduktion
Josefin.ekstrom@mannersons.se