Inre hamnen – Norrköping


Med attraktivt läge vid vattnet och på gångavstånd till dagens och morgondagens resecentrum växer en ny del av innerstaden fram i Norrköping.

I Inre hamnen skapas en härlig stadsmiljö med en blandning av bostäder, arbetsplatser och besöksmål. Det planeras för badplatser, småbåtshamn och nya kanaler kommer att sträcka sig in i området och ge en skön vattenkontakt i stadsdelen. Lättillgängliga kajakstråk, restauranger, lekplatser och promenadstråk är bara ett fåtal saker som Inre hamnen kommer att erbjuda – en stadsdel med nya intryck runt varje hörn.

Inre hamnen kommer att byggas ut etappvis och rymma omkring 2 000 bostäder när allt är färdigbyggt. Den första utbyggnadsetappen omfattar omkring 900 bostäder med en mix av hyresrätter och bostadsrätter. Området kännetecknas av en genomgående mycket hög arkitektonisk ambitionsnivå och fantastiska boende-kvalitéer. Kanalerna skapar grundstrukturen i området tillsammans med parker och bryggor som ansluter till vattnet.

VÅRA PROJEKT

Mannersons Fastigheter har fem projekt varav tre med bostäder, totalt ca 200 st. Alla har sin
egen karaktär, med innovativ arkitektur. Först ut av våra tre projekt är Kronomagasinet 3 som
ligger precis intill kajen.

Kronomagasinet 3

Pågående

Gamla Varvet 2

Kommande

Skeppsdockan 7

Kommande