Harvestad


Harvestad eller Ullstämma som ligger i östradelen av Linköping är ett område som växt fram under senare år. Mannersons har här i ett samarbete med Friskis och svettis och Landeryds golfbana byggt en friskvårdsanläggning och övernattning/skolbostäder.

Harvestad

Bogestad 7