Så hanterar vi dina personuppgifter i EZBooking


Vi på Mannersons Fastigheter sätter stor vikt vid användarnas integritet och ser till att insamling och användning av personuppgifter sker med full respekt för deras integritet. Det är av yttersta vikt för oss att informera dig om vilken information vi samlar in och hur vi använder den. Mannersons Fastighets AB, med organisationsnummer, 556314–5647 är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter.

Vilka uppgifter samlar vi in?

När du registrerar ett användarkonto och använder våra tjänster samlar vi in information som namn, telefonnummer, mejladress, arbetsgivare och även innehållet i meddelanden och annonser. Denna information lämnar du aktivt till oss genom att fylla i formulär eller skicka meddelanden.

Vad använder vi dina personuppgifter till?

Uppgifterna används för att tillhandahålla och förbättra konferensbokningar på Mannersons Fastigheter.

Laglig grund för behandlingen av personuppgifter

Behandlingen av personuppgifterna är nödvändig för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig. I vissa fall kan vi behandla dina personuppgifter baserat på ditt samtycker.

Hur länge sparar vi personuppgifterna?

Vi kommer att behålla dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående syften eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra det. De flesta uppgifter kommer att sparas högst ett år från det att du inte längre har tillgång till EZ Booking.

Vem har tillgång till personuppgifter?

Dina uppgifter delas inom Mannersons Fastigheter och kan även hanteras av tredje part för att tillhandahålla tjänster. En tredje part kan vara ett företag som är involverade i drift och underhåll av våra IT-system, företag som hanterar utskick av våra nyhetsbrev och inbjudningar samt företag som hanterar våra kundundersökningar.
De tredje parter som tar emot dina personuppgifter för vår räkning ska ha undertecknat ett avtal som säkerställer att de följer rättsliga krav och instruktioner från Mannersons Fastigheter om hur information ska hanteras.
Vi vidarebefordrar, säljer eller utbyter inte dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.

Dina rättigheter

Som användare har du rätt till tillgång, rättelse, raderings och begränsning av dina personuppgifter. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.

Vid frågor, vem kontaktar jag?

För frågor eller klagomål angående behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta dataskyddsombudet på info@mannersons.se

 

EZBooking →