Om Mannersons


Mannersons Fastigheter erbjuder och utvecklar bostäder och lokaler. Verksamheten präglas av en vilja att bidra till stadsutveckling och stadens framtida konkurrenskraft och attraktivitet.. Fastighetsbeståndet uppgår till 51 fastigheter som underhålls och utvecklas långsiktigt och ansvarsfullt. Med ambitionen att alltid vara nära ger vi de som bor hos oss den bästa servicen och möjlighet för företag och organisationer att växa.

Verksamhetsberättelse

 

Grunden till den verksamhet som vi bedriver idag lades 1886 då Anders Larsson öppnade sin handelsbod på Storgatan 62 i Linköping. Anders son Manne tog över och vidareutvecklade verksamheten till grossisthandel och överlät så småningom rörelsen till sin son Sven Mannerson.

 

Sven Mannerson

I början av 70-talet avyttrade Sven grossist- verksamheten och började köpa fastigheter. Svens son Gustaf Mannerson stod bakom en betydande expansion tillsammans med sina syskon Caroline Nilzén och Magnus Mannerson fram till 2013. Då hans systerson Carl-Fredrik Grönhagen tog över VD-rollen. Vi är nu inne på femte generationens företagande i Linköping och har under drygt 130 år varit en del av stadens utveckling. I dag äger Mannersons Fastighets AB 57 fastigheter som innehåller både lokaler och lägenheter. Fastighetsbeståndet är koncentrerat till attraktiva lägen i Linköping och Motala. Nyproduktion i Norrköping och Stockholm. Verksamheten präglas av en vilja att bidra till stadsutveckling och stadens framtida konkurrenskraft och attraktivitet. Detta sker genom en kontinuerlig och hög investeringstakt i befintliga fastigheter, marknadsledande kundservice samt ett aktivt deltagande i lokala och regionala utvecklingsfrågor. Personalen – från VD till fastighetsskötare – har fokus på att arbeta nära Dig som hyresgäst och ge Dig den service Du önskar. 

 

VÄLKOMMEN TILL MANNERSONS DU OCKSÅ!