Lägenhetsbyte


När två hushåll önskar byta bostad med varandra kallar vi det direktbyte. Direktbytet måste alltid godkännas av Mannersons.

Om du vill utföra ett lägenhetsbyte så ska du och den du ska byta med lämna in en ansökan om att få byta lägenhet till era respektive hyresvärdar. Vi godkänner endast byten som har lämnats in på fastighetsägarnas blankett.

Blanketten kan laddas ned här på sidan eller hämtas på Mannersons kontor. Skäl för bytet ska vara av betydande karaktär och godkänns bara om hyresgästen du byter med är förenlig med Mannersons hyrespolicy. Har du frågor, kontakta gärna oss på Mannersons kontor.

Vill du läsa mer om regler och vad man bör tänka på inför lägenhetsbyte så rekommenderar vi Hyresgästföreningens eller Hyresnämndens hemsida.