Hemförsäkring


Vi har som krav att alla våra hyresgäster har tecknat en  hemförsäkring. Genom hemförsäkringen kan du få ersättning om du själv skulle drabbas av en försäkringsskada. Försäkringen täcker även kostnader för skador som du kan bli ersättningsskyldig för. Lägger du även till en allriskförsäkring så täcker det även förlust/skador på alla dina saker.

Erbjudande från Länsförsäkringar

Vi har ett samarbete med länsförsäkringar vilket ger dig som hyresgäst bra villkor för deras försäkring. Deras erbjudande till våra hyresgäster finner du nedan.Kom ihåg att uppge att du är boende hos Mannersons.

 

 

Erbjudandet ger dig en fullvärdesförsäkring enligt nedan:

Egendomsskydd
Om något skulle hända dina ägodelar (till exempel brand, vattenskada, stöld eller skadegörelse).

Allriskförsäkring
Allriskförsäkringen skyddar dig om dina ägodelar skadas eller förloras genom plötsliga oförutsedda händelser, till exempel om du tappar dina glasögon eller råkar välta din TV.

Reseskydd i 45 dagar
Utökat reseskydd ingår i din hemförsäkring med avbeställningsskydd samt ersättning vid bagageförsening. Försäkringen gäller under resans första 45 dagar.

Ansvarsskydd
Om du orsakar skada på annans egendom.

Rättsskydd
Ekonomisk hjälp om du behöver anlita advokat.

Överfallsskydd
Ersättning vid misshandel.

Tilläggsförsäkringar
Ibland kan du behöva komplettera skyddet ytterligare med till exempel:
– Olycksfallsförsäkring
– Smyckesförsäkring– om du har smycken och
armbandsklockor till ett värde över 200 000 kr i din bostad

Självriskreducering på 1 200 kr
Du får även en självriskreducering. Självriskreduceringen gäller under de första två hyresåren och kan utnyttjas för skador som omfattas av hemförsäkringen om din skada överstiger grundsjälvrisken på 1200kr

 

Vill du veta mer kontaktar du Länsförsäkringar Östgöta på 013-29 06 99 om du bor i Linköping och 0141-29 06 99 om du är boende i Motala.
Det här erbjudandet är exklusivt för dig som hyresgäst genom samarbetet mellan Länsförsäkringar Östgöta och Mannersons Fastigheter.För mer info se lansforsakringar.se/ostgota.
OBS. Berätta att du är bor i Mannersons fastighet för att ta del av erbjudandet.