Alfabetet – Lokaler för inflyttning vår 2021

Vill ni flytta in i en av Linköpings gamla porslinslager? Tidigare kallad Hjalmar Blomqvisthuset. Fastigheten inrymmer porslinslagrets historia och byggnadens vackra detaljer mixat med moderna kontorslösningar.

Fastigheten kommer att inrymma en 1435 m2 stor cowork med namnet Alfa. En stor konferensanläggning med mötesrum i flera storlekar och en hörsal för 50 personer. Ett gym och över 4000 m2 lokalyta med massor av samverkan. Huset kommer vid färdigställande inrymma över 400 arbetande personer.

Men innan dess kommer fastigheten genomgå en omvandling med ny entréfasad, nyanlagd utemiljö och stora ombyggnationer för kommande hyresgäster.

Är du och ert bolag intresserade av att sitta i ett modernt kontor centralt i Linköping, kontakta oss för mer information.