Södra Värtan

Norra Djurgårdsstaden,Södra Värtan,Stockholm

Mannersons deltar i ett av norra Europas största stadsutvecklingsprojekt – Norra Djurgårdsstaden, Stockholm. Marktilldelningen ligger i området Södra Värtan som nu utvecklas i samarbete med 10 andra ledande byggherrar och arkitekter. Mannersons kvarter ligger intill kajen, den nya stadsparken och med gångavstånd till Gärdet. Elding Oscarson och Vera arkitekter har presenterat två mycket attraktiva förslag. Vi har valt att gå vidare med Vera som nu har fått uppdraget att utforma byggnaderna med ca 50 lägenheter och ca 170 kvm butiks och cafélokaler som byggstartas tidigast 2019. Projektet utvecklas i samarbete med Ebab och följer några av landets mest ambitiösa mål gällande energi, hållbara transporter och grönska.

I Södra Värtan planeras för 1900 lägenheter, 26 förskoleavdelningar, 125000 kvadratmeter lokaler, 600 meter ny kajpromenad och 10000 kvadratmeter nya parker och torg. Här kommer bostäder, kontor och parker att samsas med hamnverksamheten. Kajerna blir promenadstråk med butiker och restauranger och ett stort utomhusbad planeras utmed vattnet i Lilla Värtan. Södra Värtan byggs ihop med Gärdet och Frihamnen. Kvarteren kommer att ha en tät struktur med slutna gårdar. Mot hamnpirarna byggs högre hus för att fungera som skärmar mot hamnverksamheten. I bottenvåningarna inryms lokaler med olika verksamheter som skapar en levande stadsmiljö. Bottenvåningarna anpassas för verksamheter av olika slag.

Byggstart i Södra Värtan kan ske tidigast 2019.