Inre Hamnen | Norrköping


Med attraktivt läge vid vattnet och på gångavstånd till dagens och morgondagens resecentrum växer en ny del av innerstaden fram i Norrköping.

I Inre hamnen skapas en härlig stadsmiljö med en blandning av bostäder, arbetsplatser och besöksmål. Det planeras för badplatser, småbåtshamn och nya kanaler kommer att sträcka sig in i området och ge en skön vattenkontakt i stadsdelen. Inre hamnen kommer att byggas ut etappvis och rymma omkring 2 000 bostäder när allt är färdigbyggt. Den första utbyggnadsetappen omfattar omkring 900 bostäder med en mix av hyresrätter och bostadsrätter.

Fakta om våra projekt

Mannersons är en av de åtta byggherrarna som deltar när den nya stadsdelen Inre Hamnen, Norrköping byggs. Stadsdelen kommer att växa fram i flera etapper. Den första etappen startar 2021 med inflyttning start 2023-24.

I det som rent formellt tillhör etapp 1 av Inre hamnen bygger Mannersons tre hus med ca 200 hyresrätter. Alla har sin egen karaktär, med innovativ arkitektur.

– Vi har satsat mycket på det estetiska och på att ge varje byggnad sin särart, både till utseende och innehåll. Man ska njuta av att bo och längta hem till sin lägenhet och sina kvarter – det är vårt mål. Förutom bostaden i sig vill vi erbjuda gemensamma umgängesytor samt en utökad service som gör vardagen enklare.

Vi kommer bygga både stadsradhus, terrasshus och hus med direkt kaj- och kanalläge.
– Vi kommer kunna erbjuda solvända terrasser, fina balkonger, moderna radhus med stora fönster, mysiga innergårdar och stor variation.

Terrasshuset

En bit längre ut i hamnen, precis intill kanalen, ligger det som vi kallar Terrasshuset. I det här huset vill vi framför allt lyfta fram de solvända-terrasserna mot kanalen i bästa läget!
 
Materialet som planeras användas är valt utifrån ett långsiktigt perspektiv med hänsyn till miljö, underhåll och gestaltning.
 
Fastigheten kommer utformas av bearbetad betong, med inslag av marmor. Fastigheten kommer att bestå av ett terrasshus samt flertalet stadsradhus. Totalt kommer Terrasshuset att innehålla 68 hyresrätter i varierande storlek. På markplan kommer tre verksamhetslokaler i varierande storlek att vara belägna.
 
I markplan finns en gemensam gård där de boende har tillgång till växthus, odlingslådor och gräsytor. För att uppmuntra hållbart resande kommer vi även erbjuda cykelparkering samt laddstolpar till el-cyklar. Men det kanske mest spännande är den gemensamma ytan på taket där en takträdgård är planerad.
 
Illustration ovan visar hur fastigheten är, tänkt att se ut mot söder.
 
Fakta om Terrasshuset
 
Område: Inre hamnen
Antal bostäder: 68 hyresrätter
Antal rum: 1 till 5 rum och kök
Uthyrning: Planerad våren 2023
Inflyttning: Preliminärt hösten 2023 vår 2024
Antal lokaler 2

Kvarter G3

Precis intill kajen, ligger det hus som vi ännu kallar ”Kvarter G3”. En byggnad som har ett mycket attraktivt läge som kommer nyttjas med generösa, välgestaltade glaspartier ut mot vattnet.

Båt och Kajhuset

Båthuset och Kajhusets framträdande industriarkitektur vid kajen och kanalen till Motala Ström kommer ha trivsamma lägenheter med stora glaspartier och balkonger alternativt franska balkonger. I båthuset kommer det att finnas en bastu med badstege ner till kanalen.

Anmälan till nyhetsbrev om Inre hamnen

* indicates required
Intresserad av


KONTAKTPERSON LOKALER


Cathrin Ferraro
Marknadschef/kundansvarig uthyrning kommersiella lokaler
Cathrin.ferraro@mannersons.seKONTAKTPERSON LÄGENHETER


Josefin Ekström
Kundansvarig nyproduktion
Josefin.ekstrom@mannersons.se