Mannersons Fastigheter och Sankt Kors ingår avtal om Gjuteriet

Sankt Kors och Mannersons Fastigheter har idag undertecknat ett avtal om förvärv av kvarteret Gjuteriet 2, som består av fem byggnader med adresserna Gjuterigatan 1A-1D, Gjuterigatan 5 samt Södra Oskarsgatan 3A-3C. Gjuteriet har en rik industrihistoria där det på senare år har vuxit fram ett miljö- och teknikkluster med cirka femtio företag. Området rymmer även ett flertal kulturverksamheter, inklusive Skylten. Mannersons kommer att fortsätta att verka för kulturens roll i kvarteret. På sikt kommer även området utvecklas i samband med Ostlänkens nya dragning och ett nytt stationsläge.Sankt Kors, med uppdraget att främja tillväxt och utveckling i Linköping, har aktivt förvaltat Gjuteriet sedan förvärvet år 2011. Nu överlämnar de stafettpinnen till Mannersons, som delar deras engagemang för Linköpings framtida utveckling. Sankt Kors ska se möjligheter där andra tvekar och ansvara för att det alltid finns utrymme för nya företag att etablera sig i Linköping. I detta ingår också att ha en aktiv försäljningsplan för att stärka bolagets finanser inför kommande satsningar. Nu är tiden kommen för Gjuteriet, där byggnader som Cleantech Park och Skylten återfinns. Den förestående utvecklingen av Gjuteriet gör det till en strategisk tidpunkt för försäljning av byggnaderna i samband med att området ska utvecklas vidare för framtiden.


-Det är viktigt att vi följer vårt uppdrag att sälja mogna fastigheter vid rätt tillfälle, säger Anna-Maria Jakobsson, vd på Sankt Kors. Jag vill samtidigt understryka att det har varit av yttersta vikt att sälja till en aktör som vill vara en långsiktig engagerad part i Gjuteriets fortsatta utveckling och som värnar om kunderna i området.


Långsiktig och lokal fastighetsutveckling är en av grundpelarna för Mannersons verksamhet. Därtill finns ett stort intresse både för att skapa goda förutsättningar för kultur och för att skapa attraktiva miljöer för innovativa företag. Företaget har under åren genomfört ett flertal projekt i äldre bebyggelse och ser fram emot att ta över stafettpinnen i Gjuteriet.Det var utvecklingen av de gamla industrifastigheterna med teknikbolag och kulturliv som väckte företagets intresse för kvarteret. Stadsomvandlingen och ett nytt stationsläge skapar på sikt nya förutsättningar för området. Det öppnar också möjligheten att stärka kopplingarna och integrera platsen i staden så att ännu fler Linköpingsbor kan hitta dit.  


– Mannersons representerar lokal, ansvarstagande och långsiktig fastighetsutveckling. Vi har våra rötter i Linköping och är väldigt glada över möjligheten att få ta över stafettpinnen i det fantastiska kvarteret Gjuteriet. Vår vision ligger helt i linje med de mål Sankt Kors arbetat med och vi hoppas kunna bidra med att stärka kopplingarna mellan kultur och näringsliv. När vi blickar framåt mot de kommande 10-20 åren så ser vi såklart också fram emot att arbeta med de nya stadsdelarna som skall växa fram i anslutning till den nya stationen, säger Carl-Fredrik Grönhagen, vd på Mannersons Fastigheter.


Det råder ingen osäkerhet gällande kulturens viktiga roll i området. Mannersons har förtydligat gentemot Linköpings kommun (Kultur och Fritid) att Skylten och dess verksamheter skall stöttas och utvecklas även i framtiden. Bägge parter ser fram emot att öppna upp området för ännu fler av Linköpings medborgare.


– Skylten som kulturverksamhet är en värdefull plats för både Linköpingsbor men också för Linköping som stad. Det är viktigt för oss att fortsätta arbetet med Skylten. Vi har ett tydligt och politiskt förankrat uppdrag att bedriva Skylten i dess nuvarande form och ser fram emot att arbeta med den nya fastighetsägaren för att gå vidare med att utveckla Skylten, säger Michael Brask, utvecklingschef kultur och ungdom, Linköpings kommun.Kv. Gjuteriet 2 byggdes på 1870-talet samtidigt som stambanan öppnades och är i dag Linköpings viktigaste industrihistoriska kulturminne. Kvarteret inrymde från början industrier som Gjuteri, mekaniska verkstad och träförädling. Senare har andra verksamheter tagit över som till exempel möbeltillverkning. 1922 flyttade Maskinskyltsfabriken in i området och 1930 tog de över fastigheten som i dag kallas för just Skylt


Hela pressmeddelandet hittar ni hos Mynewsdesk.