Mannersons har vunnit projektet Berga hage i Linköping

Mannersons har vunnit en markanvisningstävling i projektet Berga hage i Linköping för 75 lägenheter.

Projektet kommer utvecklas i samverkan med kommun och ytterligare fem byggherrar under de kommande två åren. Byggstart bedöms preliminärt till 2021. Projektet är det tredje byggherresamverkansprojekt som Mannersons driver.

”Vi gillar att delta i stadsutvecklingsprojekt där vi får vara med och påverka ett nytt områdes karaktär. För oss som långsiktiga ägare är det angeläget att både hus och miljön runtomkring fortsätter att öka i attraktivitet långt efter att de första hyresgästerna flyttat in. Vi vill använda vår långa erfarenhet av ett stort personligt engagemang för att utveckla ett tryggt och omtänksamt boende i Berga hage”
– Carl-Fredrik Grönhagen, VD

Mannersons har ca 350 lägenheter under projektering i Norrköping, Stockholm och Linköping.