Satsning på laddstationer för elbilar.

Mannersons har påbörjat en stor satsning utav utbyggnad av laddstationer för elhybrider och elbilar. De första investeringarna av laddstationer görs intill våra större kontorsfastigheter för att möta den efterfrågan som företagen har. Men vi ser även en efterfrågan hos våra lägenhetshyresgäster och kommer under 2018/2019 även att investera i laddstationer i våra bostadsområden. Är du lokalhyresgäst eller boende hos oss och behöver en elladdplats? Hör av dig till kontoret så kan vi se om vi har någon nära dig.