Hur vi på Mannersons Fastigheter hanterar Corona viruset

Vi på Mannersons Fastigheter följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att undvika spridning av Corona-virus. Vi ber dig som bor hos oss att läsa igenom den här informationen för att hjälpa oss förebygga smitta.

 

Med anledning av den ökade risken för smittspridning av coronavirus har vi följande riktlinjer som vi tillämpar när vi besöker våra hyresgäster, vid möten och besök i servicecenter. Men även för våra medarbetare.

 

Rutiner för besök hos hyresgäst eller på Mannersons kontor

Inför besök hos dig som hyresgäst eller när du besöker Mannersons kontor ska du upplysa oss om svaret är ja på följande frågor:

  • Uppvisar du symtom som torrhosta, feber och andningsbesvär?
  • Har du under de senaste två veckor träffat någon med symtom?
  • Har du under den senaste månaden besökt Kina, Italien, Sydkorea, Iran eller något annat land som UD avråder att resa tid ?
  • Är du eller någon i hushållet över 70 år eller tillhör en riskgrupp för covid-19?

 

Är svaret ja på någon av dessa frågor ska besöket ske först när du är helt symptomfri och/eller har varit i karantän efter hemkomst i minst 14 dagar.

 

Ifall ärendet är akut och det föreligger risk för skada för person eller fastighet kontakta då servicecenter på 013-35 75 90, via Mina sidor eller via mail info@mannersons.se

 

Sitter du i frivillig karantän bör du snarast kontakta oss. Detta är en säkerhetsåtgärd för att minska eventuell smittspridning till personal, entreprenörer och övriga hyresgäster i fastigheten.

 

Medarbetare och uppmaning till entreprenörer

Mannersons följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och riktlinjer om Coronavirus, covid-19. Vi följer myndigheternas information om lägesutvecklingen och har beredskap för att hantera situationer som kan uppstå om en medarbetare skulle misstänkas vara smittad. Vi uppmanar även våra leverantörer och entreprenörer att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för sin personal.

 

 

Mer information
Misstänker du att du är smittad, kontakta sjukvårdsupplysningen via 1177 så snabbt som möjligt för rådgivning. Mer information och svar på frågor hittar du på Folkhälsomyndighetens webbplats.