Mannersons bygger om det klassiska huset

Här, vid Slottsgränden, öppnas med försiktig hand porten till Norrköpings nya framtid i hamnen. ”Vi känner de historiska vingslagen”, säger Carl-Fredrik Grönhagen.

Grosshandlaren CHJ Matton från Stockholm byggde, som det först hette, Mattonska Magasinet 1872. Spannmålsmagasinet byggdes om 1921 för kvarndrift under namnet S:t Andreas Kvarn.

Den klassiska byggnaden möter nu en ny tid och blir entrén till hela Inre Hamnen – Norrköpings nya del i innerstaden.

Fastighetsbolaget Mannersons från Linköping köpte i början av november 2017 hela fastigheten.

Läs hela artikeln på Norrköpings Tidningar.