Mannersons Fastigheter byggstartar första av fem nybyggnadsprojekt i Inre hamnen

Mannersons Fastigheter har slutit avtal med NCC och byggstartar det första av fem nybyggnadsprojekt i Inre Hamnen i Norrköping. Projektet med kvartersnamnet Kronomagasinet 3 är ritat av Elding Oscarson Arkitekter och startar i maj 2022.


Stadsomvandlingsprojektet i Inre hamnen är stort samverkansprojekt där 9 byggherrar och kommunen arbetat sedan 2014 för att skapa en unik stadsdel med ca 1000 lägenheter. Området kännetecknas av en genomgående mycket hög arkitektonisk ambitionsnivå och fantastiska boende-kvalitéer. Kanalerna skapar grundstrukturen i området tillsammans med parker och bryggor som ansluter till vattnet. Området kommer innehålla butiker, restauranger, caféer och andra besöksmål vilket gör att stadsdelen kommer att leva dag och kvällstid, året runt.


– Vi har varit djupt engagerade i utvecklingen av visionen för området från start och är nu väldigt glada att vara igång med vårt första projekt i området. Inre Hamnen kommer bli en fantastisk stadsdel som saknar motsvarighet i Östergötland. Vi är glada över att ha NCC som entreprenör och ser fram emot ett gott samarbete.

– Carl-Fredrik Grönhagen, VD på Mannersons.


Projektet kommer att vara färdigt för inflyttning våren 2024 och är därmed det första huset med hyresrätter i hamnen. Byggnaden har totalt 69 lägenheter och ett par mindre lokaler. Mot gården byggs tre stadsradhus i två våningar. Projektet kännetecknas av den lummiga innergården i söderläge vid kanalen och mycket grönska, naturliga och råa material. Våningarna trappar ner mot kanalen och skapar fina sollägen. Huset väldigt goda förutsättningar för umgänge med sina gemensamhetslokaler på husets tak och terrass.


– Vi har levt med utvecklingen av Inre Hamnen under en längre tid och har gång på gång imponeras av ambitionen från såväl Norrköpings kommun som byggherrar och arkitekter. Att arbeta så engagerat för en god boendekvalitet, med Mannersons som vår närmaste motpart, har varit ett nöje. Byggnadens terrasserade utformning ges av läget i den nya stadsväven, där det trappar ner i fonden av en kanal ut mot Strömmen. Det ska bli roligt att förverkliga detta med NCC som entreprenör.

– Jonas Elding, arkitekt på Elding Oscarson.


Historia om Inre hamnen

Norrköpings inre hamn har haft en lång historia. Från slutet av 1500-talet har det funnits skeppsvarv och senare ett tilltaget båtvarv med en 60m lång skeppsdocka. Här har byggts Ostindiefarare och 1820 byggdes hjulångaren med namn Norrköping. Hamnen har också en lång industrihistoria. Här fanns textilväveri, tobaksplantage och kronans bränneri