Inlägg av admin

Unik lösning för nya stadsdelen i Norrköping

Inre hamnen i Norrköping har lockat till sig några av landets bästa arkitekter och när byggstarten äger rum 2020 är det en stadsdel som skapats i nära samverkan mellan byggherrarna och Norrköpings kommun.

Det var 2014 som Norrköpings kommun började planera för den nya stadsdelen Inre hamnen. Visionerna var då och nu att skapa något alldeles unikt som adderar värden till Norrköpings karaktär. Kommunen tog tidigt beslutet att satsa på en helt ny arbetsmodell som kallas byggherresamverkan.

Stolta och glada är vi på Mannersons

Stolta och glada är vi på Mannersons för att ha tagit emot första pris i Högsta service index, 500-999 lägenheter på Aktivbo Benchmark Event med Fastighetsägarna GFR. Vi tackar alla hyresgäster som har svarat på våra enkäter och hjälper oss i vår strävan att vara våra hyresgäster nära.

Ny Friskis&Svettis anläggning i Harvestad!

Mannersons kommer under året uppföra en träningsanläggning samt ett elevhem i anslutning till Landeryds golfklubb. Hyresgäster är Friskis & Svettis och golfklubben. Friskis utökar sin redan omfattande verksamhet med ytterligare en etablering det expansiva området runt Harvestad. Landeryds golfklubb utvecklar samtidigt sitt golfinternat och kommer nu kunna erbjuda attraktiva lägenheter för sina studenter samt ett Läs mer »

Förvärvat byggrätter i Jungfrun och Munken i Inre hamnan

Hyresbostäder och Mannersons har förvärvat byggrätter i fastigheterna Jungfrun och Munken i Inre hamnan. I syfte att utveckla Inre hamnen behöver en del verksamheter som idag utgör ett hinder för exploatering flyttas. Till dessa hör spannmålshanteringen vid Andreas kvarn. Läs mer här (PDF).

Satsning på laddstationer för elbilar.

Mannersons har påbörjat en stor satsning utav utbyggnad av laddstationer för elhybrider och elbilar. De första investeringarna av laddstationer görs intill våra större kontorsfastigheter för att möta den efterfrågan som företagen har. Men vi ser även en efterfrågan hos våra lägenhetshyresgäster och kommer under 2018/2019 även att investera i laddstationer i våra bostadsområden. Är du Läs mer »

Mannersons bygger i Södra Värtan, Stockholm

Mannersons deltar i ett av norra Europas största stadsutvecklingsprojekt – Norra Djurgårdsstaden, Stockholm. Marktilldelningen ligger i området Södra Värtan som nu utvecklas i samarbete med 10 andra ledande byggherrar och arkitekter. Mannersons kvarter ligger intill kajen, den nya stadsparken och med gångavstånd till Gärdet. Elding Oscarson och Vera arkitekter har presenterat två mycket attraktiva förslag. Läs mer »